Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

J-Kos Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste (7.6.2019)

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

J-Kos Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja noudattamaan toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojaseloste pyrkii selventämään J-Kos Oy:n henkilö- ja asiakastietojen tietojen keräämistä ja käsittelyä koskevia käytäntöjä.

1.           Rekisterinpitäjä

Yritys:                                                                         J-Kos Oy

Y-tunnus:                                                                   1110673-2

Osoite:                                                                       Seutulantie 2 A 33, 04410 Järvenpää

2.           Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi                                                                           Jari Koskinen

Puhelin:                                                                     +358 50 5563 303

Sähköposti:                                                               etunimi.sukunimi@j-kos.fi

3.           Rekisterin nimi

J-Kos Oy:n asiakkuuteen / potentiaaliseen asiakkuuteen sekä liiketoimintaan perustuva asiakasrekisteri.

4.           Henkilö- ja asiakastietojen käyttötarkoitus

Henkilö- ja asiakastietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin.

5.           Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • yhteystiedot (laskutustiedot, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä –tapa
  • syntymäaika / henkilötunnus
  • asiakasnumero

sekä mahdolliset edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6.           Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Henkilö- ja asiakastietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi muista rekistereistä. Tällaisia ovat mahdollisesti yhteistyökumppanien rekisterit, henkilö- sekä yritystietoja koskevia palveluja tarjoavat viranomaiset ja yritykset.

7.           Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen vaatimuksesta mikäli ne perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Tietoja voidaan voimassaolevan lainsäädännön rajoissa ja harkinnan perusteella luovuttaa / siirtää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta osapuolten väliseen yhteistyösopimukseen perustuen.

Mahdollinen tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta. Näissä tapauksissa tietojen käyttötarkoitus ei osaa olla ristiriidassa J-Kos Oy:n käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli tietojen siirto katsotaan välttämättömäksi, niin siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8.           Rekisterin suojaus

Rekisterin sisältämät sähköiset tiedot ovat tieto-turva-alalla yleisesti hyväksyttävin keinoin suojattuja. Fyysinen aineisto puolestaan sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Tämä edellyttää rekisterinpitäjän myöntämää käyttöoikeutta.

9.           Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Teemme rekisteröidyn pyynnöstä rekisterin tietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset sekä poistamme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

10.      Tietosuojaselosteen muuttaminen

J-Kos Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta mm. liiketoiminnan, toimintaympäristön tai lainsäädännön muuttuessa. Tällöin päivitetty / muutettu tietosuojaseloste julkaistaan verkkosivuillamme.